Ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu

Kształcenie permanentne – ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu 11.2016 –       Renowacja obiektów zabytkowych – Konferencja szkoleniowa 10.2016 –       Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – dachy zielone – Konferencja szkoleniowa 10.2016 –       Konferencja Budowlana – Projektowanie Budynków od 2017r – Nowe wymagania w zakresie efektywności energetucznej 09.2016 […]

Czytaj dalej…

Budowa Roku PZITB Sędzia Sprawozdawca

W dniu 6 grudnia 2016 r odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego PZITB „Budowa Roku”. Zostały wręczone nominacje dla Sędziów Konkursowych. Zaszczytną i zarazem odpowiedzialną funkcję otrzymał Mariusz Okuń Sędzia Konkursowy Sprawozdawca w kadencji 2016-2020r […]

Czytaj dalej…

Wykonywanie ekspertyz budowlanych – stanowisko KKW PIIB

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęło Uchwałę nr 1/08 w dniu 15 stycznia 2008 roku, w której w nawiązaniu do analizy definicji ekspertyzy technicznej oraz takich pojęć jak: ocena, orzeczenie techniczne i opinia techniczna stwierdzono, że ekspertyzy techniczne szczególnie na potrzeby różnych postępowań, w tym m. innymi administracyjnych i sądowych, powinny wykonywać […]

Czytaj dalej…

XLIX Krajowy Zjazd PZITB

W dniach 3-5 czerwca 2016r odbył się XLIX Krajowy Zjazd PZITB Podczas zjazdu wybrano nowe władze na kadencję 2016-2020 do poszczególnych organów. Mariusz Okuń został wybrany do Naczelnych Władz jako Członek Zarządu Głównego PZITB na kadencję 2016-2020r […]

Czytaj dalej…

XIII ZJAZD PIIB

W dniach 27-28 czerwca 2014r odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB Podczas zjazdu wybrano nowe władze na IV kadencję do poszczególnych organów PIIB. Mariusz Okuń został wybrany do władz organów naczelnych Izby tj. został Członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zaznaczyć, iż jest najmłodszym jej członkiem. […]

Czytaj dalej…