XIII ZJAZD PIIB

W dniach 27-28 czerwca 2014r odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB Podczas zjazdu wybrano nowe władze na IV kadencję do poszczególnych organów PIIB. Mariusz Okuń został wybrany do władz organów naczelnych Izby tj. został Członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zaznaczyć, iż jest najmłodszym jej członkiem. […]

Czytaj dalej…

ZJAZD MOIIB

W dniu 12 kwietnia 2014r odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy MOIIB Podczas zjazdu wybrano władze do poszczególnych organów Izby. Mariusz Okuń został wybrany na Członka Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dostał mandat jako delegata na Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się w czerwcu br. […]

Czytaj dalej…

Srebrna Odznaka Honorowa SIPMB

W dniu 30 września 2011r została nadana srebrna odznaka honorowa SITPMB dla Mariusza Okuń. Uchwałą Zarządu Głównego SITPMB z dnia 30 wrzesnia 2011r została nadana honorowa srebrna odznaka przez Prezesa Zarządu Głównego Jerzego Gumińskiego. Podczas uroczystości Wigilijnej w dniu 16 grudnia organizowanej przez ZOR SITPMB z rąk Dyrektora Romana Dudy została wręczona Panu Mariuszowi Okuń […]

Czytaj dalej…

Srebrna Odznaka Honorowa PZITB

W dniu 17 listopada 2010 r. została nadana srebrna odznaka honorowa PZITB dla Mariusza Okuń. Podczas uroczystości Wigilijnej w dniu 16 grudnia organizowanej przez PZITB O/Warszawski z rąk Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Andrzeja Dobruckiego została wręczona Panu Mariuszowi Okuń srebrna odznaka honorowa PZITB […]

Czytaj dalej…