𝐁𝐮𝐝𝐨𝐰𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐚𝐳𝐧𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐬́𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚

Rynek budowlany 🏗 stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu 📈 cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu. Wszyscy jednak zgadzają się co do słuszności presji wywieranej na sektor, mającej na celu wdrażanie 🌱 prośrodowiskowych rozwiązań i strategii zgodnych ze zrównoważonym ♻️ rozwojem.
✅ Jak branża radzi sobie ze wzrastającymi wymaganiami wobec środowiska❓
✅ Czy istnieją proekologiczne produkty i technologie budowlane❓
✅ Jak firmy budowlane przyczyniają się do powstawania inwestycji ekologicznych i chroniących środowisko❓
🔎 Więcej na temat znajdziesz w materiale, który ukazał się w marcowo-kwietniowym wydaniu czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne – NBI
📍 Artykuł z komentarzem Mariusz Okuń można przeczytać również tutaj ➡️➡️➡️ https://tiny.pl/9nv5w
www.marok.com.pl