Zakres działalności

 • ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, opinie sądowe,
 • ekspertyzy mykologiczno-budowlane,
 • kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót oraz ocena techniczna obiektów budowlanych
 • doradztwo inwestycyjno – budowlane,
 • koordynacja całości inwestycji budowlanych – kierownik projektu,
 • kierowanie i nadzór nad realizacją wszelkich obiektów budowlanych,
 • nadzorowanie robót w obiektach zabytkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r
 • realizacja zadań Inżyniera Kontraktu,
 • przygotowanie, negocjacje i zarządzanie realizacją kontraktów wg FIDIC
 • wykonywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej prac budowlanych i instalacyjnych,
 • wykonywanie przeglądów okresowych w pełnym zakresie (wszystkie branże) wszelkich obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,
 • kompleksowo diagnostyka dotyczaca zagadnień termowizyjnych i szczelności budynków,
 • określenie wartości szkody budowlanej dla celów ubezpieczenia, kosztorysy
 • wykonywanie audytów energetycznych,
 • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej,
Dorobek zawodowy w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Liczby są ważne szczególnie dla inżyniera

Powierzchnia mieszkaniowa                      – 75.518 m2                      Powierzchnia biurowa              –   12.160 m2

Mieszkania                                                  –  1 349 szt.                    lok. handlowo – usługowe       –   49 szt.

Budynki użyteczności publicznej             – 12.166 m

Hale magazynowe                                     – 123 tys m2                          Drogi i place                                – 28,1 ha

Obiekty zabytkowe (rewitalizacja)          – 50.323 m2

Ekspertyzy, opinie  techniczne                 – 490 opracowań