Rząd dotuje zabytki sakralne, a te znajdujące się w rękach prywatnych — niszczeją

Największe kwoty na ratowanie zabytków uzyskują od rządu kościoły i związki wyznaniowe. Najmniejsze — prywatni właściciele zabytków. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zarzuca rządzącym złe gospodarowanie środkami na ochronę zabytków, obawiając się, że może to doprowadzić do nieodwracalnej degradacji tych obiektów. Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany i członek Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa przypomina, że w […]

Czytaj dalej…

𝐁𝐮𝐝𝐨𝐰𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐚𝐳𝐧𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐬́𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚

Rynek budowlany stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu. Wszyscy jednak zgadzają się co do słuszności presji wywieranej na sektor, […]

Czytaj dalej…

NIK: Mieszkanie plus to niewypał. 100 tys. nowych lokali pozostaje w sferze marzeń.

Polecamy artykuł NIK: Mieszkanie plus to niewypał. 100 tys. nowych lokali pozostaje w sferze marzeń Forbes.pl z komentarzem Mariusz Okuń. 𝐖𝐲𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐰𝐫𝐞𝐬𝐳𝐜𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐜𝐢𝐚̨𝐠𝐧𝐚̨𝐜́ 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐢 Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany, członek Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaznacza, że obecny rząd wypada zaskakująco dobrze na prezentacjach, w kolejnych programach rzucając w przestrzeń publiczną obietnicę „wybudujemy 100 tys. […]

Czytaj dalej…

Budowa według starych przepisów, to i zawiadomienie o zakończeniu na starych drukach.

Inwestorzy mogą korzystać ze starych druków, załatwiając końcowe formalności budowlane. Pod warunkiem jednak, że budowa była realizowana na podstawie przepisów prawa budowlanego obowiązujących przed 19 września 2020 r. Taką interpretację wydał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Okazuje się bowiem, że wciąż nastręcza to problemów. Przestrzegałem w tej kwestii wielokrotnie, że okres przejściowy będzie nastręczał szeregu wątpliwości. […]

Czytaj dalej…

𝐑𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐲 𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐳𝐚𝐛𝐲𝐭𝐤𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡.

𝐍𝐨𝐰𝐲 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐳𝐚𝐬𝐨𝐩𝐢𝐬𝐦𝐚 „𝕎𝕒𝕣𝕦𝕟𝕜𝕚 𝕋𝕖𝕔𝕙𝕟𝕚𝕔𝕫𝕟𝕖” Polecamy 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐜𝐤𝐚 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐲 𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐳𝐚𝐛𝐲𝐭𝐤𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡. Ten numer pisma poświęcony jest remontom i przebudowom starych budynków realizowanych tak, by mogły pełnić rolę nie tylko zabytków, ale też w pełni zgodnych z obowiązującym prawem, a wręcz nowoczesnych obiektów mieszkalnych, usługowych, komercyjnych czy edukacyjnych, wyróżniających się dzięki zachowaniu materii historycznej […]

Czytaj dalej…

Mieszkania dla Ukraińców w halach targowych czy biurach – bez formalności

Przepisy prawa budowlanego nie zakazują tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w budynkach niemieszkalnych. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Nie trzeba w związku z tym zgłaszać zmiany sposobu użytkowania do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast należy pamiętać i zwrócić szczególną uwagę na 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐨 𝐨𝐬𝐨́𝐛 𝐤𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐢𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡. Pomimo obecnej sytuacji i działania w trybie […]

Czytaj dalej…

Rewolucja w dofinansowaniu termomodernizacji i OZE

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wpisało do wykazu prac rządu. https://lnkd.in/dh6ziksA Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa projektowana zmiana przepisów stanowi przede wszystkim realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy ustanowionego w związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19 i ma posłużyć realizacji celów z zakresu „zielonej […]

Czytaj dalej…

Więcej bloków, ale parkingów i garaży? Pytamy ekspertów – RDC

We wrześniu ma zniknąć przepis, który obliguje gminy do zapewnienia miejsc postojowych dla mieszkańców nowo budowanych bloków – takie zmiany przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. – Z nieznanych przyczyn resort chce przeredagować dokument obowiązujący od 20 lat – mówi członek rady Mariusz Okuń. – Przy tak obszernym, ponad dwustustronicowym dokumencie, który jest taka biblią budowlaną dla realizacji inwestycji, nie […]

Czytaj dalej…

Wiatr przewraca paczkomaty, chyba potrzebne zmiany w prawie – Prawo.pl

𝐙𝐚 𝐝𝐮𝐳̇𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨́𝐰, 𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐳̇ 𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐳𝐞. Regulacje prawne są tworzone przez ludzi i dla ludzi. Nie można wszystkiego uregulować prawnie, uszczegóławiać, gdzieś jest granica. Prawo powinno być tworzone dla ludzi, a nie dla samych regulacji. Niestety najsłabszym ogniwem w procesie budowlanym jest czynnik ludzki, próba „pójścia na skróty” zazwyczaj kończy się konsekwencjami prawnymi i finansowymi. […]

Czytaj dalej…