Szkolenie „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych z zakresu budownictwa”.

Szkolenie „Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych z zakresu budownictwa”. Uczestnicy otrzymują olbrzymią dawkę praktycznej wiedzy przekazywanej przez Sędziego Zbigniewa Miczka oraz eksperta z zakresu budownictwa Mariusza Okuń

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą i ludzie stoją