Konsulatanci i eksperci

Mirosław Kosiorek, dr hab. inż. prof PW nauk technicznych, ekspert – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ryszard Rak, mgr inż. budownictwa lądowego, rzeczoznawca w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Uprawnienia do kierowania i projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Specjalizacja w zakresie wykonawstwa: „konstrukcje betonowe”.