Mieszkania dla Ukraińców w halach targowych czy biurach – bez formalności

Przepisy prawa budowlanego nie zakazują tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w budynkach niemieszkalnych. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Nie trzeba w związku z tym zgłaszać zmiany sposobu użytkowania do organów administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast należy pamiętać i zwrócić szczególną uwagę na 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧́𝐬𝐭𝐰𝐨 𝐨𝐬𝐨́𝐛 𝐤𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐢𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚𝐥𝐧𝐲𝐜𝐡.
Pomimo obecnej sytuacji i działania w trybie ekstraordynaryjnym, budynki te 𝐦𝐮𝐬𝐳𝐚̨ 𝐬𝐩𝐞ł𝐧𝐢𝐚𝐜́ 𝐩𝐨𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐨𝐰𝐞 𝐰𝐲𝐦𝐚𝐠𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞 dotyczące w szczególności bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, oraz bezpieczeństwa użytkowania i dostępności tych obiektów, a także warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz w energię cieplną. W/w przepisy wynikają wprost z ustawy prawo budowlane art. 61 i wskazując podmiot, który jest w pełni odpowiedzialny w tym przypadku jest to 𝐰ł𝐚𝐬́𝐜𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 𝐥𝐮𝐛 𝐳𝐚𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐜𝐚 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐤𝐭𝐮 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐞𝐠𝐨.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Prawo.pl MARIUSZ OKUŃ Mieszkania dla Ukraińców w halach targowych czy biurach -bez formalności?”