Budowa według starych przepisów, to i zawiadomienie o zakończeniu na starych drukach.

Inwestorzy mogą korzystać ze starych druków, załatwiając końcowe formalności budowlane. Pod warunkiem jednak, że budowa była realizowana na podstawie przepisów prawa budowlanego obowiązujących przed 19 września 2020 r. Taką interpretację wydał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Okazuje się bowiem, że wciąż nastręcza to problemów.
Przestrzegałem w tej kwestii wielokrotnie, że okres przejściowy będzie nastręczał szeregu wątpliwości. Pomimo wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego sprawy rozpoczęte na „starych” zasadach będą jeszcze długo obowiązywać szczególnie właśnie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Czego skutkiem są właśnie kolejne interpretacje GUNB – tłumaczy Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany oraz członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
I podkreśla, że istota problemu nie jest w samych wzorach wniosków, a tak naprawdę w załącznikach do tych właśnie wniosków i koniec końców ma decydować urzędnik. – Tak zwane prawo powiatowe w rozkwicie, wątpliwości wyjaśnić w ramach korespondencji z inwestorem. 𝐌𝐨𝐳̇𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐬𝐮𝐦𝐨𝐰𝐚𝐜́ 𝐳 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐤𝐚̨𝐬𝐞𝐦, 𝐢𝐳̇ 𝐰 𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐰𝐳𝐨𝐫𝐨́𝐰 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐨́𝐰 𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞̨𝐩𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐚𝐜𝐡 𝐜𝐨 𝐝𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐲 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐥𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐝 𝐰𝐚𝐫𝐮𝐧𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐚𝐤𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐮𝐫𝐳𝐚̨𝐝. Należy jednak zaznaczyć, iż przy tak częstych zmianach prawa kierownicy budowy mają problem z wnioskami (załącznikami), nie mówiąc już o samych inwestorach, w szczególności w budownictwie jednorodzinnym. Zmusza to do permanentnego studiowania kolejnych nowelizacji, aby choć starać się być na bieżąco. Gdyż jak wiemy, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania – dodaje
Więcej w artykule Prawo.pl https://tiny.pl/9nvfx
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Prawo.pl MARIUSZ OKUŃ Budowa według starych przepisów, to i zawiadomienie o zakończeniu na...”