Więcej bloków, ale parkingów i garaży? Pytamy ekspertów – RDC

We wrześniu ma zniknąć przepis, który obliguje gminy do zapewnienia miejsc postojowych dla mieszkańców nowo budowanych bloków – takie zmiany przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

– Z nieznanych przyczyn resort chce przeredagować dokument obowiązujący od 20 lat – mówi członek rady Mariusz Okuń. – Przy tak obszernym, ponad dwustustronicowym dokumencie, który jest taka biblią budowlaną dla realizacji inwestycji, nie da rady tego uniknąć, bo jest tam bardzo wiele elementów ściśle sprecyzowanych. Tam każdy przecinek, każda cyferka ma znaczenie – zauważa.

Ekspert odniósł się także do wymogu tworzenia miejsc postojowych przy nowych budynkach.

– Teraz decydowałyby o tym samorządy w planach miejscowych – tłumaczy Okuń. – Jeżeli to byłoby celowe, to może być taka ewentualnie sugestia do wydawania w przyszłości warunków, że w przypadku bardzo dobrej komunikacji do ścisłych centrów miast, można by było odchodzić od tych miejsc parkingowych tak jak jest teraz, że jedno mieszkanie równa się minimum jedno miejsce parkingowe – mówi.

Uwagi z różnych stron

Jak dodaje rzeczoznawca, całe rozporządzenie jest napisane chaotycznie i bez pomysłu.

– Uwagi ma wiele innych instytucji – zaznacza Okuń. – Polski Komitet Normalizacji, składając swoje uwagi, wskazał na ponad 140 razy źle przywołaną normę. To nam daje skalę ilu dziedzin i branż dotyczy to rozporządzenie. Bardzo dużo szczegółowych uwag zgłosiła też Państwowa Straż Pożarna. Swoje uwagi mają również architekci, szczególnie jeśli chodzi o doświetlenia mieszkań jednolokalowych – wymienia.

Więcej w artykule 

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi, garnitur i tekst „POLSKIE RADIO RDC SNIE Radio dla Giebie OWNIC MARIUSZ OKUŃ Więcej bloków, ale parkingów i garaży?”