Rewolucja w dofinansowaniu termomodernizacji i OZE

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wpisało do wykazu prac rządu. https://lnkd.in/dh6ziksA
Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa projektowana zmiana przepisów stanowi przede wszystkim realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy ustanowionego w związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19 i ma posłużyć realizacji celów z zakresu „zielonej transformacji”. Chodzi głównie o działania z KPO obejmujące wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (część grantowa m.in. wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego i grantu OZE) oraz inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej (część pożyczkowa).
Dotychczas ten sektor był zaniedbywany, to bardzo dobry i oczekiwany kierunek transformacji energetycznej dla budynków wielorodzinnych. Obecnie kluczowych szczegółów jeszcze nie znamy, brakuje kwot dofinansowań, budżetu jaki przewidziano na program, aby można było ocenić jego przydatność i efekt w skali kraju. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, co zostało wskazane w ostatnio przyjętej przez Radę Ministrów długoterminowej strategii renowacji budynków. Miejmy nadzieję, iż proponowane przepisy będą kompatybilne z przyjętą właśnie strategią tworząc komplementarny system w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.
Należy jednak zaznaczyć, iż Polska przedstawiła swój plan Komisji Europejskiej 3 maja 2021r, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Na chwilę obecną środki są wciąż „zamrożone”, nie zmienia to jednak faktu, że musimy być formalnie przygotowani na ich celowe i efektywne wydatkowanie.
Promowanie nowego budownictwa energooszczędnego to zapewne ruch w dobrym kierunku. Czekamy na tekst projektu i szczegółowy harmonogram prac oraz konsultacji. Mając cały czas w pamięci, iż na realizację zielonej energii i zmniejszenie energochłonności w KPO przeznaczono ponad ¼ całkowitego budżetu, czyli 6,4 mld euro.