Wiatr przewraca paczkomaty, chyba potrzebne zmiany w prawie – Prawo.pl

𝐙𝐚 𝐝𝐮𝐳̇𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨́𝐰, 𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐳̇ 𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐛𝐫𝐳𝐞.
Regulacje prawne są tworzone przez ludzi i dla ludzi. Nie można wszystkiego uregulować prawnie, uszczegóławiać, gdzieś jest granica. Prawo powinno być tworzone dla ludzi, a nie dla samych regulacji. Niestety najsłabszym ogniwem w procesie budowlanym jest czynnik ludzki, próba „pójścia na skróty” zazwyczaj kończy się konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
Nie wolno przesadzać z uchwalaniem nowych przepisów. – Brak uzyskania obowiązku decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie oznacza, że paczkomaty można wykonać w sposób dowolny, a w szczególności z naruszeniem innych przepisów prawa budowlanego – np. wynikającym z warunków technicznych, czy też planowania przestrzennego. We wszystkim należy kierować się zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności, który w tym przypadku spoczywa w 100 proc.  na inwestorze – właścicielu danej nieruchomości. Niewłaściwe działanie, naruszające przepisy czy wyrządzające realną szkodę spowoduje adekwatne konsekwencje wobec inwestora w ramach postępowania naprawczego.

Więcej Prawo.pl

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Prawo.pl MARIUSZ OKUŃ Paczkomaty brak uzyskania obowiązku decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę ub zgłoszenia nie oznacza, ze paczkomaty można wykonać w sposob dowolny.”