Rząd dotuje zabytki sakralne, a te znajdujące się w rękach prywatnych — niszczeją

Największe kwoty na ratowanie zabytków uzyskują od rządu kościoły i związki wyznaniowe. Najmniejsze — prywatni właściciele zabytków. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zarzuca rządzącym złe gospodarowanie środkami na ochronę zabytków, obawiając się, że może to doprowadzić do nieodwracalnej degradacji tych obiektów.
Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany i członek Krajowej Rady Polska Izba Inżynierów Budownictwa przypomina, że w teorii w Polsce zabytki są prawnie chronione, a właściciel ma prawny obowiązek ich ochrony. Niestety, praktyka jest inna: bezcenne pamiątki popadają w ruinę z braku finansowania lub celowego działania jego właścicieli – np. licznych, nieprzypadkowych pożarów.
Więcej w artykule Forbes.pl https://tiny.pl/9kbkc
www.marok.com.pl