𝐑𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐲 𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐳𝐚𝐛𝐲𝐭𝐤𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡.

𝐍𝐨𝐰𝐲 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫 𝐜𝐳𝐚𝐬𝐨𝐩𝐢𝐬𝐦𝐚 „𝕎𝕒𝕣𝕦𝕟𝕜𝕚 𝕋𝕖𝕔𝕙𝕟𝕚𝕔𝕫𝕟𝕖”
Polecamy 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐜𝐤𝐚
𝐑𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐲 𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐛𝐮𝐝𝐲𝐧𝐤𝐨́𝐰 𝐳𝐚𝐛𝐲𝐭𝐤𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡.
Ten numer pisma poświęcony jest remontom i przebudowom starych budynków realizowanych tak, by mogły pełnić rolę nie tylko zabytków, ale też w pełni zgodnych z obowiązującym prawem, a wręcz nowoczesnych obiektów mieszkalnych, usługowych, komercyjnych czy edukacyjnych, wyróżniających się dzięki zachowaniu materii historycznej i wkomponowaniu jej we współczesną funkcję budynku. Jak słusznie zauważył jeden z uczestników debaty eksperckiej, podstawą odzyskiwania budynków zabytkowych jest krytyczna ocena „na ile planowana inwestycja spowoduje nieodwracalną degradację budynku, a na ile jest dla niego szansą na dalsze przetrwanie”. Ta myśl wybrzmiewa w debacie i na łamach artykułów eksperckich i technicznych poświęconych różnym aspektom remontów i przebudowy zabytków jako wspólny głos różnych uczestników procesu inwestycyjnego – architektów i projektantów, konserwatorów zabytków, dostawców rozwiązań i rzeczoznawców. Polska branża budowlana daje obiektom zabytkowym nie tylko szansę na przetrwanie, ale też „drugie życie” przez nadanie im walorów zrównoważenia, energooszczędności i atrakcyjności dla użytkowników.
𝐃𝐞𝐛𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐜𝐤𝐚 https://tiny.pl/9nxz4
Pełne wydanie do pobrania tutaj numer 👇👇👇https://magazyn.warunkitechniczne.pl/
www.marok.com.pl