Bez garaży czy miejsc parkingowych w nowych blokach. To możliwe. Wszystko przez jeden przepis – Money.pl

Przepisu, który zobowiązuje gminy do tego, by zapewniły miejsca postojowe dla mieszkańców nowo budowanych budynków, zabrakło w rozporządzeniu, które ma obowiązywać w drugiej połowie roku. Na problem zwrócił uwagę ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo. Czy to oznacza, że polskie miasta podążą w kierunku miast Zachodu, w których większy nacisk niż na transport indywidualny kładzie się na transport zbiorowy?

– W przypadku gdy ustawodawca nie wpisał wprost, a wręcz celowo wykreślił obowiązek zapewnienia miejsc postojowych, można domniemywać, że takiego obowiązku nie ma – przyznaje Mariusz Okuń, rzeczoznawca budowlany i członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pytany o brak wspomnianego paragrafu w nowym rozporządzeniu.

Okuń uważa ponadto, że zmiana w warunkach technicznych może być sygnałem dla gminnych urzędników, by rezygnowali z parametru dotyczącego miejsc postojowych. Byłoby to zgodne z trendem, który przyszedł do nas z zachodu Europy. Tam w wielu miastach ograniczany jest ruch samochodów prywatnych.

Ekspert budowlany Mariusz Okuń uważa, że w pierwszej kolejności gminy dopuszczą budowę budynków bez miejsc garażowych lub z niewielką ich liczbą w miejscach dobrze skomunikowanych lub zlokalizowanych w centrum miasta.

Więcej money.pl