Budowlany proces inwestycyjny od Aspiracji do Zamieszkania

Poradnik ostatnie poprawki autorskie 😉

Inwestycja budowlana to ciąg następujących po sobie czynności i działań, a sukces kolejnych etapów zależy od pomyślnego przejścia poprzednich. Proces ten jest stosunkowo długi i często skomplikowany, wymagający zaangażowania wielu osób i instytucji. Używając analogii sportowej – jest to bieg z przeszkodami, w którym inwestor co krok mierzy się z nowymi wyzwaniami. Finałem jest ukończenie i przekazanie do eksploatacji obiektu budowlanego, czyli w naszym przypadku domu. Więcej już w wkrótce …