Chcemy uczciwego budownictwa – Rynek wyrobów budowlanych

6 kwietnia 2017 r., podczas kolejnej konferencji z cyklu „Wyroby budowlane pod kontrolą II” poświęconej zmianom przepisów dotyczących znakowania materiałów stosowanych w budownictwie w systemie krajowym oraz szczególnie zmian w systemie ich kontroli przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizowanej w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” w którą włączyła się Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
W konferencji udział wzięli m.in. Tomasz Żuchowski, (podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Jacek Szer (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego), Dorota Podsiedziak-Malec (dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego), Małgorzata Kowalska, (kierownik ośrodka Statystyki Produktów Przemysłowych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu) Ryszard Kowalski (prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa),
PIIB reprezentował Mariusz Okuń Członek Rady MOIIB i jednocześnie Wiceprzewodniczący Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady PIIB, która zajmuje się szeroko rozumianą tematyką i problematyką wyrobów budowlanych.

Artykuł w Inżynierze Mazowsza str. 14