Ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu

Kształcenie permanentne – ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu

11.2016        Renowacja obiektów zabytkowych – Konferencja szkoleniowa
10.2016        Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – dachy zielone – Konferencja szkoleniowa
10.2016 –       Konferencja Budowlana – Projektowanie Budynków od 2017r –
Nowe wymagania w zakresie efektywności energetucznej
09.2016          Kosztorysowanie w programie Norma PRO – Kurs
07.2016          Building Information Modeling – Modelowanie informacji o budynkach i budowlach
07.2016        Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych Praktyczne Aspekty
07.2016          Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie
05. 2016 –       XIV konferencja naukowo-techniczna Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego – Cedzyna
03.2016 –         Konferencja Nowoczesne technologie w budownictwie” Łódzka OIIB
01.2016 –         INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w procesie budowlanym z uwzględnieniem zmian w Prawie budowlanym