Ciągły rozwój – Warsztaty dla rzeczoznawców Cedzyna 2018

Doskonalenie zawodowe – Warsztaty dla rzeczoznawców

O problemach rzeczoznawstwa budowlanego rozmawiali w Kielcach uczestnicy naukowo-technicznej konferencji. Spotkanie miało ch arakter warsztatu i jest elementem doskonalenia zawodowego. Służy przekazywaniu i wymianie informacji oraz doświadczeń z zakresu wiedzy technicznej.