Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – ogólnopolska akcja PIIB

Akcją pro publico bono „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolskie wydarzenie zaplanowane na 25 września br. Tego dnia inżynierowie należący do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą obywatelom bezpłatnych porad, odpowiadać na wszelkie pytania związane ze swoją branżą. W każdym z punktów konsultacyjnych eksperci PIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. W niektórych lokalizacjach dołączą do nich pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Pomysłodawcami akcji są Mariusz Okuń i Radosław Sekunda z Mazowieckiej OIIB, a podjęta przez Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby  Inżynierów Budownictwa – przybrała charakter ogólnopolski. Jej główne cele to pomoc indywidualnym inwestorom, właścicielom budynków jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych w zakresie aspektów prawnych, organizacyjnych i technicznych procesu inwestycyjnego. To  także promowanie profesji inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz uświadomienie roli inżynierów w społeczeństwie. Każda zainteresowana Osoba będzie mogła się zgłosić do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy, aby uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii z jakich można budować. Przybliżając pokrótce z jaką potencjalną skalą interesariuszy mamy do czynienia przypomnijmy, że samych nowobudowanych budynków w 2020 r. oddano do użytkowania ponad 222 tys., najwięcej domów i mieszkań od 40 lat. Liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniosła 92 266 z czego 96,8% stanowiły właśnie budynki jednorodzinne (dane GUS). „W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,5% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano budynków dwukondygnacyjnych (66,5%) i jednokondygnacyjnych (28,2%), w których znalazło się odpowiednio 32% i 12,2% ogółu przekazanych do użytku mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,3% nowych budynków) usytuowanych zostało 55,8% mieszkań. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 132,8 m2” – czytamy w raporcie. W 2020 r. przeciętny czas trwania budowy nowego budynku jednorodzinnego wyniósł 38,8 miesiąca i nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku i co ciekawe był dwa razy dłuższy niż budynków wielorodzinnych. Równie obiecująco zapowiada się obecny rok. Po czterech miesiącach inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 28,8 tys. mieszkań, więcej niż przed rokiem o 32,4%. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (37,5 tys., wzrost o 30,0%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (33,1 tys. wzrost o 24,0%). Na wszystkich zainteresowanych będą 25 września czekały kilkuosobowe zespoły inżynierów budownictwa. Z założenia mają to być grupy interdyscyplinarne, a więc takie, które poradzą sobie z pytaniami z wielu dziedzin, od meandrów Prawa budowlanego, przez problemy konstrukcyjne, instalacyjne po te związane z fotowoltaiką, pompami ciepła itd. Goście otrzymają wyjaśnienia, a przynajmniej kierunki dalszych działań i instytucji, do których powinni się zwrócić. Spotkania będą zorganizowane w siedzibach Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, w siedzibach wskazanych przez Starostów, Prezydentów i Burmistrzów miast i dzielnic.

Lista punktów konsultacyjnych znajduje się na stronie internetowej akcji www.dzieninzyniera.pl.

 

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Patroni medialni akcji: „Inżynier Budownictwa”, „Przegląd Budowlany”.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa