Eksperci o awarii ze ściekami i samooczyszczaniu się rzek

Polecamy artykuł opublikowany w Południe Głos Warszawiaków z komentarzem Mariusza Okunia

Awaria będzie usunięta

Wojsko zbudowało most pontonowy przez Wisłę. Na nim położono na nim rur, którymi ścieki płyną z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Jest to rozwiązanie tymczasowe do zastosowania rozwiązania docelowego przez władze Warszawy. Woda w warszawskich kranach cały czas była i jest czysta ponieważ ujęcie wody znajduje się znacznie powyżej miejsca awaryjnego zrzutu ścieków.

Więcej https://tiny.pl/rzbcp