Kolejne wyzwanie zawodowe ;)

Zaszczytna i zarazem odpowiedzialna funkcja, powołanie Mariusz Okunia do Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa na kadencję 2020-2024