Nadzór Inwestorski PIIB – Artykuł PIIB

Pojawił się artykuł w Inżynierze Budownictwa na temat postępów prac związanych z nową siedzibą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Kujawskiej 1