Ogólnopolski Konkurs PZITB BUDOWA ROKU 2008

25 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość finalna Ogólnopolskiego Konkursu PZITB BUDOWA ROKU 2008, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński i Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska. Wzorem lat ubiegłych, w tegorocznej XIX edycji Konkursu spośród 62 budów zgłoszonych przez inwestorów, generalnych wykonawców, deweloperów i samorządy terytorialne, wyłoniono obiekty budowlane, które osiągnęły wyróżniające się wyniki realizacyjne.