Sekretarz PZiTB

W dniu 19 marca 2016r Mariusz Okuń został wybrany Sekretarzem Zarządu O/W-wa PZITB

W dniu 19 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Warszawskiego PZiTB.
Podczas Walnego Mariusz Okuń został wybrany na zaszczytną funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Warszawskiego PZiTB na kadencję 2016-2020r