Sekretarz Rady MOIIB – kolejne wyzwanie zawodowe

Podczas tegorocznych wyborów do samorządu zawodowego „budowlańców” wybrano nowe władze na kolejna już piątą kadencję przypadającą na lata 2018-2022. Mariusz Okuń został wybrany na delegata na zjazd krajowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powierzono mu bardzo zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Sekretarza Rady Mazowieckie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.