Wspólnoty na bakier z prawem – wózki i rowery na klatce schodowej łamią przepisy ppoż. – Prawo.pl

Polecamy artykuł #Prawo.pl z komentarzem Mariusza Okunia .
Eksploatacja budynków pozostawia wiele do życzenia. – Tymczasem ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.). wyraźnie mówi, że „właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także inne podmioty ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. I to właśnie oni powinni dbać o bezpieczeństwo i egzekwować od użytkowników przestrzegania przepisów na etapie całego okresu eksploatacji.

Całość w artykule