XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Czlonek Krajowej rady PIIB na kolejną kadencję 2018-22

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad Krajowa Rada otrzymała absolutorium i wybrano władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022. Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. Mariusz Okuń został wybrany na kolejną kadencję jako członek Krajowej Rady PIIB