ZJAZD MOIIB

W dniu 12 kwietnia 2014r odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy MOIIB

Podczas zjazdu wybrano władze do poszczególnych organów Izby.
Mariusz Okuń został wybrany na Członka Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dostał mandat jako delegata na Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się w czerwcu br.