XIII ZJAZD PIIB

W dniach 27-28 czerwca 2014r odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB

Podczas zjazdu wybrano nowe władze na IV kadencję do poszczególnych organów PIIB.
Mariusz Okuń został wybrany do władz organów naczelnych Izby tj. został Członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zaznaczyć, iż jest najmłodszym jej członkiem.