Złota Odznaka Honorowa PZITB

W dniu 10 grudnia 2013r została nadana złota odznaka honorowa PZITB dla Mariusza Okuń.

Podczas uroczystości Wigilijnej w dniu 18 grudnia organizowanej przez PZITB O/Warszawski z rąk Sekretarza Generalnego PZITB Pana Wiktora Piwkowskiego została wręczona Panu Mariuszowi Okuń złota odznaka honorowa PZITB.