2018 Europejski Rok Inżyniera Budownictwa

Inżynieria należy do najstarszych dziedzin działalności ludzkiej – jej historia jest tak długa, jak historia cywilizacji. Społeczna rola inżynierii w rozwoju ludzkości miała zawsze podstawowe znaczenie i należy oczekiwać stałego wzrostu roli inżynierii w przyszłości. Inżynieria jako dziedzina działalności technologicznej jest bardzo ważnym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Postęp w gospodarce jest obecnie niemożliwy bez […]

Czytaj dalej…

Nadzór Inwestorski – pierwsze Mieszkanie Plus w Pruszkowie

Zaczynamy kolejny kontrakt w ramach kompleksowego nadzóru inwestorskiego na inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Waryńskiego 5/7 w Pruszkowie, realizowanego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Łącznie zaplanowano cztery sześciopiętrowe budynki, które zbudowane zostaną w technologii prefabrykowanej, lącznie zaprojektowano 329 lokali mieszklanych, które mają być oddane do użytkowania w […]

Czytaj dalej…

XXVIII Konferencja „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 23-26.VI.2017r

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składa się z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE […]

Czytaj dalej…

Chcemy uczciwego budownictwa – Rynek wyrobów budowlanych

6 kwietnia 2017 r., podczas kolejnej konferencji z cyklu „Wyroby budowlane pod kontrolą II” poświęconej zmianom przepisów dotyczących znakowania materiałów stosowanych w budownictwie w systemie krajowym oraz szczególnie zmian w systemie ich kontroli przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizowanej w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” w którą włączyła się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W konferencji […]

Czytaj dalej…

15 lat Samorządu Zawodowego PIIB

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”. Prof. Władysław Bartoszewski. Konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa” rozpoczęta z udziałem znamienitych gości władz Rządowych i Parlamentarnych oraz członków PIIB . […]

Czytaj dalej…

Ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu

Kształcenie permanentne – ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu 11.2016 –       Renowacja obiektów zabytkowych – Konferencja szkoleniowa 10.2016 –       Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – dachy zielone – Konferencja szkoleniowa 10.2016 –       Konferencja Budowlana – Projektowanie Budynków od 2017r – Nowe wymagania w zakresie efektywności energetucznej 09.2016 […]

Czytaj dalej…

Budowa Roku PZITB Sędzia Sprawozdawca

W dniu 6 grudnia 2016 r odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego PZITB „Budowa Roku”. Zostały wręczone nominacje dla Sędziów Konkursowych. Zaszczytną i zarazem odpowiedzialną funkcję otrzymał Mariusz Okuń Sędzia Konkursowy Sprawozdawca w kadencji 2016-2020r […]

Czytaj dalej…

Wykonywanie ekspertyz budowlanych – stanowisko KKW PIIB

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęło Uchwałę nr 1/08 w dniu 15 stycznia 2008 roku, w której w nawiązaniu do analizy definicji ekspertyzy technicznej oraz takich pojęć jak: ocena, orzeczenie techniczne i opinia techniczna stwierdzono, że ekspertyzy techniczne szczególnie na potrzeby różnych postępowań, w tym m. innymi administracyjnych i sądowych, powinny wykonywać […]

Czytaj dalej…