Ciągły rozwój – Warsztaty dla rzeczoznawców Cedzyna 2018

Doskonalenie zawodowe – Warsztaty dla rzeczoznawców O problemach rzeczoznawstwa budowlanego rozmawiali w Kielcach uczestnicy naukowo-technicznej konferencji. Spotkanie miało ch arakter warsztatu i jest elementem doskonalenia zawodowego. Służy przekazywaniu i wymianie informacji oraz doświadczeń z zakresu wiedzy technicznej. […]

Czytaj dalej…

Sekretarz Rady MOIIB – kolejne wyzwanie zawodowe

Podczas tegorocznych wyborów do samorządu zawodowego „budowlańców” wybrano nowe władze na kolejna już piątą kadencję przypadającą na lata 2018-2022. Mariusz Okuń został wybrany na delegata na zjazd krajowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powierzono mu bardzo zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Sekretarza Rady Mazowieckie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. […]

Czytaj dalej…

2018 Europejski Rok Inżyniera Budownictwa

Inżynieria należy do najstarszych dziedzin działalności ludzkiej – jej historia jest tak długa, jak historia cywilizacji. Społeczna rola inżynierii w rozwoju ludzkości miała zawsze podstawowe znaczenie i należy oczekiwać stałego wzrostu roli inżynierii w przyszłości. Inżynieria jako dziedzina działalności technologicznej jest bardzo ważnym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Postęp w gospodarce jest obecnie niemożliwy bez […]

Czytaj dalej…

Nadzór Inwestorski – pierwsze Mieszkanie Plus w Pruszkowie

Zaczynamy kolejny kontrakt w ramach kompleksowego nadzóru inwestorskiego na inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Waryńskiego 5/7 w Pruszkowie, realizowanego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Łącznie zaplanowano cztery sześciopiętrowe budynki, które zbudowane zostaną w technologii prefabrykowanej, lącznie zaprojektowano 329 lokali mieszklanych, które mają być oddane do użytkowania w […]

Czytaj dalej…

XXVIII Konferencja „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 23-26.VI.2017r

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składa się z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE […]

Czytaj dalej…

Chcemy uczciwego budownictwa – Rynek wyrobów budowlanych

6 kwietnia 2017 r., podczas kolejnej konferencji z cyklu „Wyroby budowlane pod kontrolą II” poświęconej zmianom przepisów dotyczących znakowania materiałów stosowanych w budownictwie w systemie krajowym oraz szczególnie zmian w systemie ich kontroli przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizowanej w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” w którą włączyła się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W konferencji […]

Czytaj dalej…

15 lat Samorządu Zawodowego PIIB

„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”. Prof. Władysław Bartoszewski. Konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa” rozpoczęta z udziałem znamienitych gości władz Rządowych i Parlamentarnych oraz członków PIIB . […]

Czytaj dalej…

Ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu

Kształcenie permanentne – ciągły proces doskonalenie zawodowego w roku 2016r – gwarancją sukcesu 11.2016 –       Renowacja obiektów zabytkowych – Konferencja szkoleniowa 10.2016 –       Dachy płaskie w aspekcie budownictwa ekologicznego – dachy zielone – Konferencja szkoleniowa 10.2016 –       Konferencja Budowlana – Projektowanie Budynków od 2017r – Nowe wymagania w zakresie efektywności energetucznej 09.2016 […]

Czytaj dalej…

Budowa Roku PZITB Sędzia Sprawozdawca

W dniu 6 grudnia 2016 r odbyło się pierwsze posiedzenie Sądu Konkursowego PZITB „Budowa Roku”. Zostały wręczone nominacje dla Sędziów Konkursowych. Zaszczytną i zarazem odpowiedzialną funkcję otrzymał Mariusz Okuń Sędzia Konkursowy Sprawozdawca w kadencji 2016-2020r […]

Czytaj dalej…