Koniec wieńczy dzieło!

Kończy się pewien etap, czekają kolejne wyzwania zawodowe. Nowa siedziba PIIB to zabytkowy, ponad 100-letni budynek przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Jaka jest jego historia? Jak przebiegały prace remontowe i modernizacyjne? […]

Czytaj dalej…

Gala konkursu Budowa Roku 2017

26 czerwca 2018 r. już tradycyjnie w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego Konkursu PZITB Budowa Roku 2017 – XXVIII edycja konkursu została zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od 1989 roku przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa następnie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. […]

Czytaj dalej…

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Czlonek Krajowej rady PIIB na kolejną kadencję 2018-22 W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad Krajowa Rada otrzymała absolutorium i wybrano władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022. Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. Mariusz […]

Czytaj dalej…

Ciągły rozwój – Warsztaty dla rzeczoznawców Cedzyna 2018

Doskonalenie zawodowe – Warsztaty dla rzeczoznawców O problemach rzeczoznawstwa budowlanego rozmawiali w Kielcach uczestnicy naukowo-technicznej konferencji. Spotkanie miało ch arakter warsztatu i jest elementem doskonalenia zawodowego. Służy przekazywaniu i wymianie informacji oraz doświadczeń z zakresu wiedzy technicznej. […]

Czytaj dalej…

Sekretarz Rady MOIIB – kolejne wyzwanie zawodowe

Podczas tegorocznych wyborów do samorządu zawodowego „budowlańców” wybrano nowe władze na kolejna już piątą kadencję przypadającą na lata 2018-2022. Mariusz Okuń został wybrany na delegata na zjazd krajowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powierzono mu bardzo zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Sekretarza Rady Mazowieckie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. […]

Czytaj dalej…

2018 Europejski Rok Inżyniera Budownictwa

Inżynieria należy do najstarszych dziedzin działalności ludzkiej – jej historia jest tak długa, jak historia cywilizacji. Społeczna rola inżynierii w rozwoju ludzkości miała zawsze podstawowe znaczenie i należy oczekiwać stałego wzrostu roli inżynierii w przyszłości. Inżynieria jako dziedzina działalności technologicznej jest bardzo ważnym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Postęp w gospodarce jest obecnie niemożliwy bez […]

Czytaj dalej…

Nadzór Inwestorski – pierwsze Mieszkanie Plus w Pruszkowie

Zaczynamy kolejny kontrakt w ramach kompleksowego nadzóru inwestorskiego na inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Waryńskiego 5/7 w Pruszkowie, realizowanego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Łącznie zaplanowano cztery sześciopiętrowe budynki, które zbudowane zostaną w technologii prefabrykowanej, lącznie zaprojektowano 329 lokali mieszklanych, które mają być oddane do użytkowania w […]

Czytaj dalej…

XXVIII Konferencja „Awarie budowlane”, Międzyzdroje 23-26.VI.2017r

Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składa się z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji. TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE […]

Czytaj dalej…

Chcemy uczciwego budownictwa – Rynek wyrobów budowlanych

6 kwietnia 2017 r., podczas kolejnej konferencji z cyklu „Wyroby budowlane pod kontrolą II” poświęconej zmianom przepisów dotyczących znakowania materiałów stosowanych w budownictwie w systemie krajowym oraz szczególnie zmian w systemie ich kontroli przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizowanej w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” w którą włączyła się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W konferencji […]

Czytaj dalej…